Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Cáp/Dây thông tin dân dụngCáp điện thoại bọc PVC

Cáp điện thoại vỏ bọc PVC

Cáp điện thoại vỏ bọc PVC

Giá: Liên hệ

Lượt xem : 0

Mua hàng

Thông tin chi tiết Cáp điện thoại vỏ bọc PVC

DANH MỤC CUNG CẤP CÁP ĐIỆN THOẠI VỎ BỌC PVC

STT MÔ TẢ ĐVT SL ĐƠN GIÁ
1 1/0.5mm x1P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.4mm Mét 1 Liên hệ
2 1/0.5mm x2P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.4mm Mét 1 Liên hệ
3 1/0.5mm x3P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.5mm Mét 1 Liên hệ
4 1/0.5mm x4P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.5mm Mét 1 Liên hệ
5 1/0.5mm x5P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.5mm Mét 1 Liên hệ
6 1/0.5mm x6P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.6mm Mét 1 Liên hệ
7 1/0.5mm x10P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.6mm Mét 1 Liên hệ
8 1/0.65mm x10P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.6mm Mét 1 Liên hệ
9 1/0.5mm x20P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.7mm Mét 1 Liên hệ
10 1/0.65mm x20P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.7mm Mét 1 Liên hệ
11 1/0.5mm x25P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.7mm Mét 1 Liên hệ
12 1/0.65mm x25P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.8mm Mét 1 Liên hệ
13 1/0.5mm x30P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.8mm Mét 1 Liên hệ
14 1/0.65mm x30P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 0.9mm Mét 1 Liên hệ
15 1/0.5mm x40P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 1.0mm Mét 1 Liên hệ
16 1/0.65mm x40P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 1.0mm Mét 1 Liên hệ
17 1/0.65mm x50P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 1.2mm Mét 1 Liên hệ
18 1/0.65mm x60P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 1.2mm Mét 1 Liên hệ
19 1/0.65mm x100P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dầy 1.2mm Mét 1 Liên hệ
 

Sản phẩm cùng nhóm

Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á